Wijkpartners

Nieuw Welgelegen werkt nauw samen met partners uit de wijk.
Cangeroes Cangeroes is al in 1964 opgericht en is door de jaren heen uitgegroeid tot de grootste basketbalvereniging van Utrecht. Leden kiezen voor de combinatie van sportieve ambitie en gezelligheid. Buiten de competitie om zijn er diverse sociale activiteiten: ieder seizoen organiseren de activiteitencommissie en de jeugdcommissie toernooien, clubfeesten, clinics en een jeugdkamp. Daarnaast is het natuurlijk leuk om naar elkaar te kijken, elkaar aan te moedigen en in de kantine met z’n allen het vijfde kwart te beleven. Naast dat je je als speler ontwikkelt, kun je je bij Cangeroes ook ontwikkelen als trainer, als coach, als scheidsrechter, als commissielid of als bestuurslid. www.cangeroes.nl
De Halter Krachtsportvereniging De Halter is opgericht op 1 mei 1921 en heeft haar thuisbasis in sportzaal De Oude Veiling aan het Heycopplein in Utrecht. De worstelafdeling is toonaangevend in Nederland en zelfs in Europa een begrip. Dit komt onder andere doordat De Halter elk jaar het internationale Paastoernooi voor jeugdworstelaars organiseert met 600 deelnemers uit 17 landen. Mede door de vernieuwde accommodatie kan De Halter ook nieuwe activiteiten ontplooien. Zo spelen we in op de (sport)behoefte uit de buurt en vindt er overdag bijvoorbeeld kinderopvang plaats. Het aantal leden is door het aanbieden van recreatiesporten gegroeid tot meer dan 250. www.dehalter.com
Harten voor Sport Stichting Harten voor Sport: de Utrechtse organisatie voor sporten en bewegen in de buurt. Met beweegmakelaars en buurtsportcoaches biedt Harten voor Sport een dynamisch team van professionals die zich met hart en hoofd inzetten voor een goed gespreid beweegaanbod dat optimaal aansluit bij de wensen en mogelijkheden van bewoners. De medewerkers van Harten voor Sport opereren in de wijken en buurten: daar leeft de vraag en daar zijn de drempels om mee te doen het laagst. Wij werken per definitie in teamverband met onder andere sociaal makelaars, scholen en gezondheidscentra. www.hartenvoorsport.nl
Kenniscentrum Sport Het Kenniscentrum Sport zet zich in voor een vitale samenleving. Dat doen wij als onafhankelijk kennisinstituut dat de maatschappelijke waarde van sport en bewegen bewijst, vergroot en verzilvert. Ons motto: werk alleen met dat wat effectief is, kies voor kwetsbare doelgroepen en bevorder een integrale aanpak. Organisaties die gebruik maken van onze kennis, werken effectiever en brengen daardoor meer Nederlanders in beweging. Dat versterkt de kracht van Nederland: mensen worden door sport en bewegen gezonder, socialer en weerbaarder. www.kenniscentrumsport.nl
Mulier Instituut Het Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting, die werkt zonder winstoogmerk. Het doel van het Mulier Instituut is de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport. www.mulierinstituut.nl
Turn4U Turn4U is de overkoepelende vereniging van vier Utrechtse turnverenigingen en heeft als missie om de turnsport Utrecht breed naar een hoger plan te tillen, zowel kwalitatief als kwantitatief. De volgende vier verenigingen participeren in Turn4U: DOO/K&V, Fraternitas, Longa en Sport Vereent. De vier verenigingen tellen in totaal circa 1.700 leden, waarvan de selecties in de nieuwe Utrechtse turnzaal Welgelegen trainen. De turnzaal kent een permanente inrichting en werd 23 september 2011 geopend. Turn4U probeert haar missie te bereiken door het creëren en faciliteren van optimale trainingsmogelijkheden. www.turn4u.nl