Zwaluwen Utrecht 1911

Omni Zwaluwen Utrecht 1911 is een moderne sportvereniging in een zeer uitdagende omgeving met veel potentie. De vereniging wil laagdrempelige toegang bieden tot sport in verenigingsverband en daarmee bijdragen aan een gezond leefklimaat. Hiertoe wil de vereniging met de komst van twee combinatiefunctionarissen de samenwerking met scholen, buitenschoolse opvang en welzijnsorganisaties uitbreiden en intensiveren.

Het sportpark van Zwaluwen Utrecht 1911 bevindt zich rondom Nieuw Welgelegen. 

www.zwaluwenutrecht1911.nl