Gemeente Utrecht Meer informatie over het huren van ruimtes op Nieuw Welgelegen vindt u onder de contact knop.

Gemeente Utrecht afdeling sport

In Utrecht staat ieders sporttalent centraal. Iedereen die wil sporten of bewegen moet dat kunnen doen: topsporters, recreatieve sporters, met of zonder een beperking. Het Utrechtse sportbeleid is enerzijds gericht op zoveel mogelijk Utrechters aan het sporten en bewegen te krijgen. Anderzijds op het creëren van een optimaal klimaat voor talenten en topsporters, zodat zij zich ontwikkelen tot medaillewinnaars en vele Utrechters zullen inspireren. Iedereen kan het eigen talent ontdekken en ontwikkelen door zelf te sporten of bewegen. 

Dit sportbeleid kan alleen uitgevoerd worden in samenwerking met partners. De gemeente heeft Utrecht heeft daarom samen met hen het Uitvoeringsprogramma sport 2011-2016 gemaakt. In het uitvoeringsprogramma zijn de beleidsdoelstellingen uit de Sportnota 2011- 2016 vertaald naar concrete acties. Deze acties op sport- en beweeggebied voert de gemeente Utrecht de komende jaren uit.


www.utrecht.nl/sport