Missie en visie

De missie van Nieuw Welgelegen luidt:

‘Om jongens en meiden sociaal aan elkaar en aan de wijk te binden, wordt één wereld gecreëerd waarin opvoeders, het onderwijs en de omgeving elkaar versterken.’

De visie luidt als volgt:

‘De partners van Nieuw Welgelegen nemen de verantwoordelijkheid om onderwijs, sport , cultuur en welzijn in gezamenlijkheid op het complex te verzorgen. De multifunctionele accommodatie wordt één wereld waar mensen van binnen en buiten de wijk elkaar ontmoeten. In die wereld zijn de betrokkenheid van onderwijs, opvoeding en omgeving op elkaar afgestemd en ontstaat meerwaarde voor het individu en voor de wijk.’

In het complex worden 3 zones onderscheiden met de volgende (hoofd)functies:
1. Voornamelijk onderwijs, aan de westzijde (ca. 10000m2 bvo);
2. Voornamelijk sport, aan de oostzijde (ca. 7000m2 bvo);
3. Multifunctioneel, in de centrale zone (ca. 4000m2 bvo).

Multifunctionaliteit is een belangrijk uitgangspunt voor Nieuw Welgelegen. Multifunctioneel betekent dat binnen de zones ruimtes van functie kunnen wisselen in de loop van de tijd of geschikt zijn voor gedeeld gebruik.