Historie

Deze pagina biedt informatie over het ontstaan van Nieuw Welgelegen met daarbinnen extra aandacht voor Kees Hiele, de grondlegger van de principes van deze multifunctionele accommodatie.

Het ontstaan van Nieuw Welgelegen

Bij het ontstaan van de plannen voor de MFA Nieuw Welgelegen lagen er ten noorden van de Grebbeberglaan de sporthal van Stichting Welgelegen, 2 tennisvelden en een parkeerterrein. Aan de zuidzijde van de Grebbeberglaan lag het clubgebouw van Zwaluwen Vooruit en drie voetbalvelden. 
De accommodatie van de Stichting Sportzaal Welgelegen (SSW) bestond uit een sporthal, een fitnessruimte en een eenvoudige horecavoorziening. Dit stond ook wel bekend als het ‘sporthalletje van Kees Hiele’, de grote gangmaker hierachter (zie verder). Naast sportactiviteiten werden er regelmatig multiculturele feesten en evenementen gehouden. De accommodatie werd geheel gerund door vrijwilligers. 
Naar aanleiding van een initiatief van de Stichting Welgelegen voor een omvorming van de sporthal tot een multifunctionele hal met ruimte voor zowel georganiseerde als ongeorganiseerde sport en voor sociaal-culturele activiteiten heeft de gemeente vanaf 2002 samen met de stichting onderzocht welke mogelijkheden er waren om de huidige sporthal om te bouwen tot een multifunctioneel complex Nieuw Welgelegen.

Van onderzoek tot realisatie
Op basis van een haalbaarheidsonderzoek heeft het College op 25 november 2003 in principe ingestemd met het plan voor de bouw van een multifunctionele accommodatie Nieuw Welgelegen. Na een inspraakronde in januari 2004 heeft definitieve besluitvorming plaats gevonden in mei 2004. Met dit besluit is het beoogde concept voor Nieuw Welgelegen vastgelegd en werd de definitiefase van het project gestart. 
Op 27 juli 2007 is gestart met de sloop van sporthal Welgelegen. Ruim twee jaar later werd de multifunctionele accommodatie Nieuw Welgelegen in gebruik genomen en op 29 januari 2010 vond de officiële opening plaats middels een feest. In dat jaar werd in opdracht van DMO gemeente Utrecht de korte film 'Op weg naar Nieuw Welgelegen' gemaakt. 

Kees Hiele: grondlegger, drager en katalysator van de principes van Nieuw Welgelegen
Utrecht dankt de komst van Nieuw Welgelegen voor een belangrijk deel aan Kees Hiele. De grondlegger van het Utrechtse honkbal en basketball heeft met zijn enthousiasme, organisatorische talenten en inzet een grote bijdrage geleverd aan de sport in Utrecht en het ontstaan van de multifunctionele accommodatie. Een ontstaansbeschrijving van het gebouw is dan ook niet compleet zonder een beknopte descriptie van de pionier Kees Hiele, die op 17 mei 2014, op 83-jarige leeftijd is overleden. Sportieve carrière
Hiele voetbalde in zijn jeugd bij UVV en wilde in de zomer graag met zijn vrienden honkballen. Omdat zij daar bij UVV destijds geen mogelijkheid voor kregen, stapten ze over naar DOS en vormden daar een tweede honkbalteam. Toen meerdere voetballers het voorbeeld volgden van UVV naar DOS, heeft UVV in 1948 alsnog een honkbaltak opgericht.
Na afloop van zijn militaire dienst ging Hiele toch honkballen bij UVV. Hij benaderde Amerikaanse militairen die gelegerd waren op de Vliegbasis Soesterberg om zijn team te komen versterken. Een aantal deden dat ook en met die versterkingen promoveerde het team naar de Hoofdklasse. Hiele was in der tijd catcher en aanvoerder. In 1960 debuteerde hij in het Nederlands honkbalteam en won daarmee het EK in Barcelona. 

Kees Hiele de ritselaar
Naast het zelf honkballen had Hiele een andere passie: het overdragen van de sport aan jongeren op straat. In 1964 stopte Kees Hiele met honkballen om zich bezig te houden met het organiseren van straathonkbal in Utrecht. Op die manier kwamen veel jongeren bij clubs terecht. Daarover zei Hiele tijdens een interview met De Oud-Utrechter (14-5-2013): “Die nieuwe clubs hadden dan ook een veld nodig. Dus ik ging op zoek en vond in Kanaleneiland een groot open terrein van Defensie, Welgelegen. Ik ben gewoon over het hek geklommen. We namen de keet in beslag voor het omkleden en zijn er gaan spelen zonder iets te vragen. Na verloop van tijd kregen we toestemming van Defensie. Daarna hebben we een stichting opgericht om een clubhuis te kunnen bouwen en na verloop van tijd een loterij opgezet voor de bouw van een nieuwe sporthal, waar je ook kon basketballen.”
Ook binnen de basketballwereld was Hiele namelijk actief. Hier verwierf hij met name bekendheid door zijn nauwe betrokkenheid met BC Markt. Hij legde de financiële basis voor dat eredivisieteam met inkomsten uit zijn eigen contacten met Utrechtse marktkooplieden. De geest van Kees

In het jaar van 2000 werd Hiele uitgeroepen tot sportvrijwilliger van het jaar, ontving hij de sportpenning van de stad en werd hij op 29 april koninklijk onderscheiden. In 2009 werd er in opdracht van de gemeente Utrecht een boek aan Hiele geweid: ‘De geest van Kees – of de weg naar Welgelegen’. Dit boek werd geschreven naar aanleiding van de bouw van Nieuw Welgelegen, aangezien die bouw in feite voortborduurt op één van de vele activiteiten die Kees in het verleden heeft opgestart.
De schrijfster van het boek, Anneke van Huisseling, vroeg Hiele destijds of Nieuw Welgelegen zijn levenswerk was. “Dat kun je pas zeggen als je dood bent. Het gaat steeds maar door en ik doe het echt niet alleen. Je hebt een hobby, je gaat ermee door.” En op de vraag of de geest van Kees net als in Welgelegen, ook zou gaan rondwaren in het nieuwe, grote onderkomen, antwoordde hij: “De wijk moet erin, daar gaat het om.”
Op 19 mei 2015, tijdens de viering van het eerste lustrum van Nieuw Welgelegen, onthulden familieleden een plaquette ter nagedachtenis aan Kees Hiele in Nieuw Welgelegen, na een indrukwekkende speech van oud sportwethouder en Utrechtse sportliefhebber Hans Spekman. De plaquette is te bezichtigen in de entréehal, ter hoogte van de lift aan de kant van de sportzaal. Zo is Kees Hiele vereeuwigd in zijn levenswerk Nieuw Welgelegen. Bronnen

AD (15-5-2009): ‘De geest van Kees’ over leven lang ritselen in de sport

- Bergsma, Jacob (19-5-2014): ‘Basketballgodfather’ Cees Hiele overleden

De Oud-Utrechter (14-5-2013): Van tophonkballer tot organisator straathonkbal