Bestuur en organisatie


Eind 2009 is Stichting Nieuw Welgelegen opgericht. Deze stichting heeft als doel om de samenwerking tussen de partners die samen wonen, samen leven, samen leren en samenwerken op Nieuw Welgelegen te bevorderen. Een tweede doel is om de samenwerking met partners en bewoners van Nieuw Welgelegen te bevorderen, zodat maatschappelijke meerwaarde kan ontstaan voor Nieuw Welgelegen en haar directe omgeving.
De partners komen eens in de acht weken bij elkaar voor gezamenlijk overleg. Vertegenwoordigers van de partners en wijkpartners verenigen zich dan in het participantenoverleg om elkaar te informeren t.a.v. relevante ontwikkelingen en gezamenlijke initiatieven op te starten.
De stichting heeft een vrijwillig bestuur, bestaande uit:


Op de foto van links naar rechts: Hanneke van der Marel, Cees ten Broeke en Carla van Rest. 

Carla van Rest (voorzitter)
Carla van Rest is vice-voorzitter bij vrouwensportvereniging Ladyfit sinds 2009. In de participantenoverleg van Nieuw Welgelegen heeft zij zich als vertegenwoordiger van Ladyfit van harte ingezet om behalve de educatieve en sportieve functie van NW ook de maatschappelijke funcite te versterken. Ladyfit, met ruim 900 leden uit Kanaleneiland en Overvecht heeft altijd een sterke band gehad met 'de wijk'.
In de periode 2002-2009 is zij als voorzitter van het stedelijk adviesorgaan Diversiteit "Saluti" actief betrokken geweest bij ht beleid van de gemeente inzake diversiteit. 
Ze is nu al enige jaren met pensioen, maar daarvóór heeft zij gewerkt in het volwassenen onderwijs en later, als lid van het College van Bestuur, in ROC Utrecht. 

Hanneke van der Marel (secretaris)
Sinds de start van haar studie in Utrecht in 1989 is zij altijd actief geweest in besturen van diversie (sport)verenigingen. Na bijna tien jaar werkervaring bij KPN heeft zij een huiswerkinstituut in de regio overgenomen en diverse studieconcepten ontwikkeld. Daarna heeft zijn in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond huiswerbegeleiding op sportclubs geïnitieerd en geïmplenteerd, om zo de multifunctionaliteit op de sportculb te stimuleren. Sinds september 2015 is zij actief als directeur bij de VSU. Vanuit verbindend leidershcap ondersteunt zij de vele veranderingen die er dit moment in de wereld van de sport gaande zijn. 

Cees ten Broeke (penningmeester)
Cees ten Broeke is van oorsprong docent Lichamelijke Opvoeding en na een studie bedrijfskunde werkzaam als manager in het onderwijs en heeft daarnaast veel gedaan als trainer-coach in de atletieksport. 
Hij is op dit moment bij MBO Utrecht verantwoordelijk voor de opleidingen van de Sportacademie en van de Dansacademie. Beide Academies zijn gevestigd in Nieuw Welgelegen. Met samenwerkingspartners uit Nieuw Welgelegen voert (de studenten van) MBO Utrecht activiteiten uit in de omgeving.