The Colour Kitchen stopt activiteiten in Nieuw Welgelegen

The Colour Kitchen 9 januari 2018 In de zomer van 2016 is de samenwerking gestart. De doelen die The Colour
Kitchen en de gemeente Utrecht bij de start van de samenwerking hadden,
zijn helaas niet gehaald. Er wordt een exploitant gezocht voor de
exploitatie van het sportcafé en het verhuren van de zalen bij het
sportcafé. The Colour Kitchen draagt zorg voor een warme overdracht naar de
nieuwe exploitant. The Colour Kitchen verzorgt momenteel nog de
avondvoorziening in het sportcafé voor de sporters en alle al bevestigde
vergaderingen in de naastgelegen vergaderruimtes. Avondmaaltijden en andere
voorzieningen komen tijdelijk te vervallen, omdat het in de huidige
situatie de kwaliteit hiervan niet geborgd kan worden.