Projectplan ingediend bij Fonds NutsOhra!

5 februari 2016 Eind januari hebben Simon Ott en Erik van Marissing de projectrapportage met de bevindingen in Fase 1 en het plan van aanpak voor Fase 2 ingediend bij Fonds NutsOhra. Zij zijn zeer dankbaar voor het vele werk dat door iedereen is geleverd en de grote betrokkenheid vanuit alle organisaties in en rond Nieuw Welgelegen.

Uitgangspunten voor het plan van aanpak zijn onder meer het feit dat bewoners bij het verbeteren van hun ervaren gezondheid behoefte hebben aan veilige, vertrouwde plekken in de buurt, dat de overdracht van kennis en ervaring vooral via gelijkgestemden verloopt (vrienden, buren) en veel minder via professionals. En dat er meer samenhang mogelijk en nodig is in verschillende projecten die direct of indirect van invloed zijn op de ervaren gezondheid van gezinnen.

Sporen
Het plan voorziet in drie sporen:
  1. het opleiden van ambassadeurs: sleutelfiguren uit de wijk die het vertrouwen van de bewoners genieten en hun veerkracht en gezondheid kunnen vergroten;
  2. kruisbestuiving tussen professionals en vindplaatsen: we willen veerkracht versterken door de kwaliteiten van de verschillende organisaties met elkaar te verbinden en daar te zijn waar de bewoners graag zijn;
  3. Globe College, de school van het gezonde leven: samen met verschillende partners gaat de school zich inzetten voor het verbeteren van de communicatie met en de betrokkenheid en gezondheid van gezinnen in de wijk.
Het plan van aanpak wordt de komende maand kritisch bekeken door de beoordelingscommissie van Fonds NutsOhra. Uiterlijk begin april horen we of we ons project mogen gaan uitvoeren in de periode 2016-2019. We kijken alvast voorzichtig uit naar een mooi vervolg met een vruchtbare samenwerking tussen participanten, wijkpartners en doelgroep!

Klik hier voor de rapportage ‘Nieuw Welgelegen zet gezinnen in hun kracht - plan van aanpak 2016-2019’ (PDF).